Acest volum se dorește a fi o introducere în poezia britanică şi americană a secolului al XX-lea, autorul optând pentru o abordare tematică a acestei perioade, cu accent pe următoarele teme: declinul civilizației, autobiografia şi politica.
   Temele menționate mai sus sunt ilustrate nu prin prezentarea întregii opere a autorilor supuși analizei, ci prin intermediul unor poezii reprezentative ale acestora, autorul lucrării dorind astfel, printr-o metodă imediată şi tangibilă, să ofere o imagine mai clară despre relațiile dezvoltate între operele individuale şi autorii individuali.