Concepută pe două niveluri, Armonia tonală are o parte strict tehnică, mai accesibilă studenților cu pregătire muzicală medie, şi o alta, teoretică, ce necesită un orizont profesional mai amplu.
         În lucrarea de față sunt menționate unele trepte secundare, datorită faptului că armonia tonală este fundamental dominantică (o armonie a relațiilor de cvinte inferioare V-I, II-V etc.); constituie baza înlănțuirilor între trepte şi trebuie înțeleasă în ansamblul ei de la bun început. Tot după modelul anglo-saxon am adoptat şi ideea introducerii, alături de teme, a unor exerciții premergătoare lor (dar diferit concepute), fapt ce definește un tip special de tratat – tratatul-caiet.

(din Cuvânt-înainte)