Prima parte a cursului urmărește evoluția politică, specific românească, în cadrul ei legislativ fundamental de la organizarea statală din vremea ultimilor fanarioţi la monarhia constituțională, instaurată şi consfințită prin Constituția din iunie 1866.
    A doua parte este dedicată relațiilor economice şi sociale, urmărind să arate cum determinările economice au conturat structura societății şi modul în care progresul industrial, tehnico-științific a contribuit la transformarea modului de viață al românilor pe drumul modernității.
      În fine, a treia parte este dedicată evoluției culturale în formele ei spiritual-artistice, ocupându-se de curentele de idei care urmăreau reformarea şi înnoirea politică economică şi socială, de analizele pe care personalități marcante ale culturii le-au făcut asupra diferitelor stadii dezvoltare a României şi de evoluția marilor domenii ale artei şi culturii, precum limba şi literatura, pictura, sculptura, muzica, teatrul, presa, învățământul.