Pentru a veni în sprijinul studenţilor şi al absolvenţilor, colectivul de cadre didactice al Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică a elaborat un manual de grile, în care au fost cuprinse cele mai importante aspecte din studiul disciplinelor: Bazele constituţionale ale administraţiei publice, Drept administrativ, Drept financiar şi fiscal, Contencios administrativ şi Managementul serviciilor publice.

(din Introducere)