Lucrarea este structurată în trei părţi cuprinzând teste-grilă care vizează, pe lângă verificarea cunoştinţelor teoretice, şi o serie de aplicaţii şi probleme ce acoperă noţiunile şi conceptele corespunzătoare pentru disciplinele de bază din cadrul Facultăţii de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale din cadrul Universităţii Spiru Haret, Programul de studii universitare de licenţă Marketing.  Astfel, sunt tratate, pe rând, concepte referitoare la disciplina Introducere în marketing, cu care studenţii Facultăţii se familiarizează încă din anul I de studii, fiind apoi abordate şi concepte ce se subsumează disciplinelor Politici de marketing, respectiv, Cercetări de marketing, discipline care corespund anului II de studii.  

(din Prefață)