Pentru a veni în sprijinul studenţilor ce urmează a susţine examenul de licenţă, Consiliul Facultăţii a hotărât să se editeze o Culegere de teste-grilă, aceasta cuprinzând un număr de 1200 de întrebări-grile, întrebări ce acoperă întreaga tematică a examenului. Întrebările au diferite grade de dificultate, fiind însă accesibile pentru orice candidat care a acordat atenţia cuvenită pregătirii examenului. 

(din Prefață)