Cartea de faţă îşi propune să treacă în revistă, prin intermediul testelor-grilă, tematica cursurilor de la o serie de discipline importante din planurile de învăţământ ale programului de licenţă Contabilitate şi informatică de gestiune.
       Această lucrare cuprinde un număr de 500 de grile şi se adresează atât candidaţilor la examenul de licenţă, cât şi studenţilor în pregătirea testărilor şi examenelor curente. Disciplinele reţinute de Culegerea de teste-grilă sunt: Microeconomie. Macroeconomie (Economie Politică) – 55 de grile; Analiză economico-financiară (dificultate uşoară, medie, mare) – 60 de grile; Contabilitate Baze şi Proceduri – 80 de grile; Contabilitate financiară (curentă şi de raportare) – 100 de grile; Contabilitate de gestiune – 50 de grile; Informatică de gestiune (Limbaje şi SGBD) – 70 de grile; Sisteme informatice de gestiune (SIG) – 45 de grile; Sisteme informatice pentru asistarea deciziei (SIAD) – 40 de grile.

 (din Introducere)