Pentru a veni în sprijinul studenţilor şi al absolvenţilor, colectivul de cadre didactice al Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică a elaborat o culegere de teste-grilă, în care au fost cuprinse cele mai importante aspecte din studiul disciplinelor: Drept penal, Drept civil, Drept procesual penal, Drept procesual civil.

(din Introducere)