Prin apariţia acestei lucrări, autoarea vine în ajutorul studenţilor care parcurg modulul psihopedagogic, dar şi dascălilor începători, oferindu-le un material mai mult decât necesar şi bine-venit. Deşi materialul este susţinut de o serie de exemple de la disciplina economie, acesta se pretează oricărei discipline şcolare şi universitare, deoarece prezintă pe lângă documentele necesare pregătirii iniţiale a viitorilor profesori, materiale precum curriculum formal, proiectul de lecţie, documentele profesorului-diriginte, fişa psihopedagogică etc., etapele proiectării didactice, procesul de învăţare în toată amploarea sa, metodologia elaborării testelor docimologice, precum şi tipurile de lecţii şi activităţile didactice complementarele lecţiei.