Prezentul volum se adresează studenţilor din anul II al programului de studii de masterat Dimensiunea europeană a managementului organizaţiei din cadrul Facultăţii de Management, Braşov a Universităţii Spiru Haret. De asemenea, lucrarea constituie un valoros material de studiu pentru toţi cei preocupaţi să-şi extindă cunoştinţele în domeniul managementului european al organizaţiilor.
Rezultat al activităţii didactice şi al celei de cercetare ştiinţifică a profesorilor din cadrul programului de masterat, lucrarea de faţă se doreşte a fi un îndrumar pentru studiul celor mai noi orientări teoretice şi practice din managementul organizaţiilor europene, precum şi o invitaţie către dezvoltarea permanentă a cunoştinţelor şi competenţelor în acest domeniu.

                    (din Cuvânt introductiv)