Dicţionarul cuprinde scriitorii români din exil care au scris direct în limba franceză, aducând expresia proprie în limba şi literatura franceză.
            Ideea Dicţionarului a pornit de la o serie de conferinţe universitare, desfăşurate sub îndrumarea domnului Profesor Paul Miclău, concretizate deja în trei volume de colocvii.
            Între partea biografică a scriitorului şi opera în limba franceză, fiecare capitol, consacrat acestuia, are o parte mediană, cea mai amplă, care este un text critic propriu-zis, nu doar o înşirare de opere, nu doar o descriere a activităţii, nu doar informativă.
           Referinţele critice de la fiecare scriitor în parte sunt aduse la zi, cu trimiteri exacte la surse franceze, atât cărţi, cât şi site-uri utile.