Cursul asigură asimilarea de cunoştinţe şi formarea unor deprinderi şi abilităţi elementare, dar de bază, necesare în cadrul profesional şi nu numai. Obiectivul general vizează familiarizarea cu elemente de bază ale sistemelor de operare precum: Windows 7, Profesional Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Microsoft Access 2007.