În partea întâi – Structuri algebrice – sunt prezentate rezultate de bază asupra structurilor de monoid, grup, inel, corp şi algebră.
         În partea a doua – Algebră liniară – sunt prezentate rezultate privind spaţiile vectoriale de dimensiune finită, teoria determinanţilor şi relaţia de asemănare a matricelor. De asemenea, este stabilită structura grupurilor abeliene finit generate şi sunt prezentate aplicaţii în analiza diofantică.
        Partea a treia – Elemente de teoria corpurilor – debutează cu studiul proprietăţilor de natură aritmetică ale domeniilor de integritate şi sunt stabilite rezultate privind factorialitatea inelelor de polinoame.
      Expunerea materialului teoretic este însoţită de exemple şi este propus un număr mare de exerciţii.