Geografiile teoretice pun accent pe legi, procese şi sisteme (ierarhice) specifice, iar pentru student, accentul cade pe exersarea logicii. Disciplinele regionale includ multe nume proprii şi chiar multe aspecte statistice, pun accent adesea pe  memorare. Cursuri geografice speciale sunt introduse, cel puţin iniţial, pentru anumite specializări, cum ar fi şi „Geografia turismului”. Ele se adresează inclusiv unui public mai larg. Scopul lor este dublu: să formeze anumiţi specialişti, de exemplu, ghizi turistici adevăraţi şi să contribuie la pătrunderea geografiei (cultural şi ştiinţific) în marele public.

(din Prefaţă)