Lucrarea de faţă şi-a propus să sintetizeze, sub forma unui număr de 14 lucrări practice, informații medicale cu privire la metodele de evidențiere a cromozomilor, aranjarea cromozomilor în cariotip, precum şi redarea diagramatică a acestora sub forma idiogramei, legile eredității, mecanismul de transmitere a caracterelor somatice prin heterozomi, polimorfismul biochimic, utilizarea calcului probabilistic în genetică și profilaxia generală.    

 (din Cuvânt-înainte)