Autorul tratează principalele probleme ale istoriei românilor în perioada menţionată, şi anume: viaţa politică din România; modernizarea României în plan social-economic; contradicţiile în acest proces; situaţia provinciilor româneşti din afara Vechiului Regat; participarea României la Primul Război Mondial ş.a. Cursul universitar este însoţit de o amplă bibliografie de specialitate.