Odată cu integrarea României în Uniunea Europeană, legislaţia comunitară se aplică în toate statele membre, alături de normele legislative naţionale.
          Principalele astfel de acte normative europene şi naţionale sunt prezentate sintetic în această lucrare, pentru diferite domenii de activitate supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, şi anume: sănătatea şi bunăstarea animalelor, produsele medicinale veterinare şi furajele pentru animale, igiena şi siguranţa alimentelor.

(din Cuvânt-înainte)