Cartea din mâinile dumneavoastră vă oferă versiunea scrisă, tipărită, a comentariului care străbate şi încheagă toate cele 14 episoade ale serialului documentar Limbajul imaginii filmate, ceea ce înseamnă… peste şapte ore de proiecţie. În film, comentariul rostit – fie în apariţia video-sincron a prezentatorului, fie din off – formulează şi explică reguli, concepte, procedee şi operaţiuni, ajutând telespectatorul să înţe-leagă şi să reţină ceea ce imaginea îi arată pe ecran. Explicitând sensuri şi punând accente, discursul-comentariu se constituie astfel într-o adevărată coloană vertebrală a unui demers în care cuvântul şi imaginea se împletesc, se ajută şi se potenţează reciproc într-o perfectă complementaritate.      

(din Argument)