Literatura română între canon şi modernitate este, de fapt, o invitaţie la căutarea aurului din biblioteci, care se adresează studenţilor şi cercetătorilor în domeniul studiilor de romanistică literară.
       În paginile acestei cărţi se găsesc sugestii pentru cercetarea universului vast şi deosebit de interesant al literaturii române. (Re)descoperirea acestui univers, formarea gustului pentru vechea cultură şi literatura românească, pentru literatura premodernă şi a marilor clasici.
       Concepută ca un ghid sintetic de informare, de referinţă şi de autoinstruire, această lucrare urmăreşte să îl înveţe pe student cum şi ce sa înveţe, să îl familiarizeze cu materialele de referinţă, cu opera scriitorilor în ediţiile critice şi cu lucrările în format digital esenţiale pentru studiul, înţelegerea şi predarea literaturii române.