În lucrarea de faţă sunt prezentate procesele şi relaţiile de management corespunzătoare activităţilor ce fac parte din funcţiunea de producţie a întreprinderii, sistemul conceptual-metodologic necesar operaţionalizării elementelor specifice managementului producţiei, precum şi exemple şi aplicaţii practice necesare perfecţionării sistemelor de producţie.     

(din Cuvânt-înainte)