Acest curs de engleză juridică este destinat în special studenţilor Facultăţii de Drept care vor să-şi aprofundeze studiul unei limbi străine de specialitate, precum şi juriştilor care folosesc limba engleză în domeniul de activitate ales, traducătorilor pe domeniul juridic şi tuturor celor interesaţi de studiul englezei juridice.
      Este un material variat şi stimulativ, care îndeamnă la informare on-line şi la antrenarea curiozităţii intelectuale pe un spectru larg de subiecte de interes pe domeniul juridic, dar şi un ghid de nădejde pentru îmbogăţirea vocabularului juridic şi pentru aprofundarea noţiunilor de gramatică a limbii engleze, atât în scris, cât şi oral.                                                                                                                                                                                                                                                     (din Introducere)