Dinamica societăţii contemporane, marcată de provocările la care asistăm, îşi regăseşte un posibil răspuns în plan educaţional, în activitatea Facultăţii de Arhitectură din cadrul Universităţii Spiru Haret. Stimulând demersul conceptual, receptivitatea la noutăţile tehnologice şi din domeniul noilor materiale, grija pentru valorile tradiţionale şi identitatea locală, activitatea practică ce se desfăşoară în cadrul orelor de atelier are în vedere principiile dezvoltării durabile, grija pentru natură şi mediul înconjurător. Activitatea didactică, desfăşurată în atelierul de proiectare de arhitectură, are ca obiectiv major parcurgerea unor grade de complexitate în formarea viitorului arhitect.                    

 (din Cuvânt-înainte, semnat prof. dr. arh. Emil Creangă)