Lucrarea tratează metodele psihologiei economice, psihologia consumatorului, psihologia vânzării şi a reclamei, modelul economic al comportamentului uman, afacerea – un concept-cheie în psihologia economică, problematici actuale în psihologia economică.
Fiecare capitol se încheie cu un set de Teme de autoevaluare, eficient cititorului pentru estimarea cunoştinţelor acumulate.