Marele istoric Nicolae  Iorga, un cercetător asiduu al contactelor româno-polone, cu mii de pagini scrise şi publicate pe această temă, sublinia fără echivoc că, prin cronicarii români, cultura românească „a luat lumină” din Polonia.
Cartea de faţă aduce şi alte elemente necunoscute ani de-a rândul privind situaţia necropolelor româneşti de pe teritoriul polonez, dar mai ales evoluţia la zi a contactelor româno-polone pe toate planurile, inclusiv cultural, artistic, pe linia mass-media etc.

(din Predoslovie)