Proiectele prezentate ilustrează poziţii, abordări personale privitoare la construirea în centrul oraşului, modalităţi de expresie arhitecturală propuse de studenţii de la Facultatea de Arhitectură, pentru spaţii, funcţiuni şi activităţi potrivite a fi adăpostite în aceste zone. Diversitatea soluţiilor spaţio-volumetrice şi funcţionale, precum şi marea varietate a relaţionării cu vecinătăţile ilustrează în mod categoric libertatea de dezvoltare şi expresie individuală a fiecăruia, în interiorul unei teme date.
          În acelaşi timp, proiectul concretizează şi efortul fiecărui student de a răspunde unor cerinţe şi obligativităţi impuse nu numai de programul de arhitectură, ci şi de cele structurale, de conceperea unui sistem structural adecvat, de problemele ridicate de echiparea tehnică şi chiar mai important, de colaborarea în interiorul atelierului de proiectare, pe parcursul elaborării proiectului.          

(din Cuvânt-înainte)