Lucrarea oferă un suport material studenţilor de la facultăţile de sociologie-psihologie, şi nu numai, volumul informaţiei ştiinţifice fiind astfel dimensionat încât cititorul să capete o imagine generală asupra conţinutului şi importanţei disciplinei, fără eforturi deosebite şi în mod corect.
Structurată în 14 capitole, fiecare dintre ele particularizate prin concepte-cheie, conţinut, surse şi bibliografie diferite, lucrarea prezintă sociologia comparată începând cu orientările sale trecute şi cele prezente şi încheind cu abordările româneşti ale fenomenului etnic.