„Pot însă să spun – că eu sunt tot aşa de bun Român ca oricine altul, şi de nume, şi de sânge, şi de sentimente. Bine ar fi să poată totdeauna vorbi aşa şi cei cari ar formula vreo îndoială în această privinţă”.                                                                                                                                                         Spiru C. Haret