Volumul Studii şi cercetări de licenţă reprezintă o selecţie riguroasă de şapte lucrări, dintre cele mai semnificative pentru calitatea şi exigenţele activităţii ştiinţifice din Facultatea de Litere a Universităţii Spiru Haret.
       Diversitatea tematică, multitudinea de perspective/tehnici şi metode de abordare a textului, deschiderea spre interdisciplinaritate, afirmarea spiritului critic-interpretativ/investigativ sunt trăsături comune ale studiilor antologate, cultivate programatic în facultatea noastră.
        Lucrarea de faţă pune în evidenţă efortul depus de autori pentru atingerea acestor deziderate şi reprezintă, în subtext, o invitaţie la emulaţie, adresată tuturor studenţilor, de la nivelul de studii academice de licenţă.