Volumul de față reflectă principalele axe ale cercetării literare, coordonate de cadrele didactice din facultate: istorie şi critică literară (conf. univ. dr. Luiza Marinescu), comparatism şi retorica discursului (prof. univ. dr. Sorin Gădeanu), teorie şi critică literară cu deschideri comparatiste (prof. univ. dr. Rodica Locusteanu).
   Pentru masteranzi, volumul nostru reprezintă corolarul unei activități de cercetare susținute şi, poate, şi o garanție a posibilității dezvoltării apetenţei şi abilității de cercetare ulterioară. 
Pentru studenții de la ciclul academic de licență, această culegere constituie un îndemn / o încurajare, dar şi o provocare de a-şi completa studiile şi, eventual un pariu de a depăși la finalul lor rezultatele cercetării colegilor, absolvenți ai masteratului din 2012.                  

 (din Prefață)